Phòng Nghỉ

Phòng Nghỉ

Phòng đơn Bạch Mã

300,000 đ 350,000 đ -14%

Phòng đôi Bạch Mã

400,000 đ 450,000 đ -11%

Phòng 3 giường Bạch Mã

500,000 đ 550,000 đ -9%

Phòng Vip Bạch Mã

600,000 đ 650,000 đ -8%